Convalidació Esportista d’Alt Nivell

SOL.LICITUD DE BENEFICIS ESPECÍFICS PER A L’ALUMNAT QUE ACREDITA LA CONDICIÓ D’ESPORTISTA D’ALT NIVELL,

D’ALT RENDIMENT O LA CONDICIÓ D’ESPORTISTA D’ELIT O DE PERSONAL TÈCNC, ENTRENADOR,ARBITRAL I JUTGE D’ELIT

DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL CURS 20/21

 

Documentació necessària :

  • Formulari
  • Fotocòpia DOGV on apareix publicat l’alumne