Convalidació Alumnes Música/Dansa

SOL.LICITUD DE BENEFICIS ESPECÍFICS PER A L’ALUMNAT

D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA ( CURS 20/21 )

 

Documentació necessària :

  • Formulari
  • Justificant notes o matrícula del conservatori

Data Llímit : 31/10/20