Novetats (ITACA3)

Disponible mòdul de gestió de comunicaciones de Web Familia (ITACA3-GAD)

5 octubre, 2023

Des del Servei d’Informàtica per a la Gestió Educativa els informem que s’acaba d’implementar dins del Mòdul de Gestió Administrativa d’ITACA3, l’apartat: Comunicacions (WF2).S’accedeix des de Gestió > Web Familia > Comunicacions. Poden consultar el manual d’aquest nou apartat des de l’ajuda contextual d’ITACA (Ajuda contextual > Enllaç a tots els manuals > Enllaços a … Llegir més

Més informació

Disponible el mòdul de Procediment ordinari de mesures d’abordatge (ITACA3-GAC)

10 febrer, 2023

Seguint instruccions de la Direcció General d’Inclusió Educativa, es posa a la disposició dels centres el nou mòdul de Procediments ordinaris de mesures d’abordatge, ajustat al DECRET 195/2022, d’11 de novembre, del Consell, d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià. A aquest mòdul (disponible en ITACA3 Gestió Acadèmica) s’accedeix des de Procediments > Mesures … Llegir més

Més informació

Itaca migra el mòdul Personal a Itaca3-GAD

24 gener, 2023

Des del Servei d’Informàtica per a la Gestió Educativa els informem que s’acaba d’implementar dins del Mòdul de Gestió Administrativa d’ITACA3, l’apartat: Personal. S’accedeix des de Gestió > Personal > Llistat Personal. Poden consultar el manual d’aquest nou apartat des de l’ajuda contextual d’ITACA (Ajuda contextual > Enllaç a tots els manuals > Enllaços a tots els manuals … Llegir més

Més informació

Novetats d’accessibilitat i recuperació de contrasenya a ITACA1, ITACA3 i MD2

14 desembre, 2022

D’altra banda, també els informem que s’ha afegit una nova opció de recuperació de contrasenya: Recuperar contrasenya per CL@VE.

Més informació

Informe d’avaluació de PRIMÀRIA (Avaluació cursos imparells LOMLOE)

22 novembre, 2022

En aplicació del DECRET 106/2022, els centres que impartisquen Educació Primària, realitzaran l’Informe d’avaluació (Annex V), trimestralment per als cursos 1PRI, 3PRI i 5PRI. Els tutors d’aquests cursos emplenaran, en el mòdul docent (MD2), l’apartat Informació sobre el progrés. Pot consultar des d’ací: http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/LOMLOE/Manual_avaluacio_LOMLOE_PRI_val-cas.pdf, l’apartat corresponent a l’avaluació LOMLOE del manual del MD2 per a l’ensenyament … Llegir més

Més informació

Informe global individualitzat final de cicle o etapa d’INFANTIL (Avaluació LOMLOE)

22 novembre, 2022

En aplicació del DECRET 100/2022, els centres que impartisquen Educació Infantil, realitzaran l’Informe global individualitzat final de cicle o etapa (Annex VI), en finalitzar els cursos 2INF i 5INF. Els tutors d’aquests cursos emplenaran, en el mòdul docent (MD2), els apartats Informe sobre el progrés i Orientacions per a les famílies. Pot consultar des d’ací: http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/LOMLOE/Manual_avaluacio_LOMLOE_INF_val-cas.pdf, … Llegir més

Més informació

Desenvolupaments d’adaptació a la LOMLOE (Infantil, Primària, ESO i Batxillerat)

18 novembre, 2022

Segons el calendari d’implantació de la LOMLOE, aquest curs acadèmic 2022/23 entren en vigor aspectes relacionats amb el currículum, l’avaluació i els annexos de tots els cursos d’educació Infantil i dels cursos imparells de Primària, ESO i Batxillerat. Per a donar resposta a aquesta nova situació s’estan desenvolupant en ITACA noves funcionalitats, ajustos de pantalles … Llegir més

Més informació

Informe d’avaluació d’ESO (Avaluació cursos imparells LOMLOE)

18 novembre, 2022

En aplicació del DECRET 107/2022, els centres que impartisquen ESO realitzaran l’Informe d’avaluació (Annex X) trimestralment per als cursos 1r, 3r i 3er ESO(PDC). Els docents utilitzaran MD2 per a registrar els resultats (qualificacions i valoracions qualitatives) de l’avaluació de cada matèria/àmbit. Les qualificacions seran: insuficient(IN), suficient(SU), bé(BE), notable(NT) o excel·lent(EX). Les valoracions qualitatives (progressos, … Llegir més

Més informació

Informe d’avaluació de Batxillerat (avaluació cursos imparells LOMLOE)

18 novembre, 2022

En aplicació del DECRET 108/2022, els centres que impartisquen Batxillerat realitzaran l’Informe d’avaluació (Annex VII) trimestralment per als primers cursos de Batxillerat. Els docents utilitzaran Mòdul Docent (MD2) per a registrar els resultats (qualificacions i valoracions qualitatives) de l’avaluació de cada matèria. Les qualificacions es registraran amb indicadors numèrics del 0 al 10. Per a … Llegir més

Més informació

Implementació PREVI en Mòdul de Gestió Administrativa d’ITACA3.

11 novembre, 2022

Des del Servei d’Informàtica per a la Gestió Educativa els informem que s’acaba d’implementar dins del Mòdul de Gestió Administrativa d’ITACA3, l’apartat: PREVI. S’accedeix des de Procediments > PREVI. Poden consultar el manual d’aquest nou apartat des de l’ajuda contextual d’ITACA (Ajuda contextual > Enllaç a tots els manuals > Enllaços a tots els manuals d’ITACA3 > Manual … Llegir més

Més informació