Què és ITACA3

ITACA (Innovació Tecnològica Administrativa de Centres i Alumnat) és un sistema d'informació centralitzat que connecta tots els membres que formen part del sistema educatiu valencià.

Aquest sistema està totalment implementat en tots els centres públics i concertats/privats d'Educació Infantil, Educació Primària, ESO, Batxillerat, FP, PFQBFPA, ensenyaments de Música i Dansa, ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny, ensenyaments Esportius i EOI.

ITACAbanner

Cada usuari/ària: director/a, secretari/ària, inspector/a, professor/a, administratiu/iva... té un perfil que determina el nivell d'accés, així com la capacitat per a arreplegar, gravar, crear, eliminar, notificar... dades del sistema.

Actualment, aquest sistema d'informació centralitzat (ITACA) es troba en un procés temporal de migració de les seues funcionalitats a una nova plataforma denominada ITACA3. Aquesta nova plataforma està desenvolupada en una nova arquitectura web dividida en diversos mòduls. Progressivament, acollirà les diferents funcionalitats implementades en l'anterior versió d'ITACA. La nova plataforma consta principalment de tres mòduls: Gestió Acadèmica (ITACA3-GAC), Gestió Administrativa (ITACA3-GAD) i Gestió Econòmica (ITACA3-GEC), des dels quals es podrà accedir a les diferents funcionalitats que es vagen migrant.

Aquest mòdul contindrà les principals funcionalitats d'ITACA relacionades amb la gestió acadèmica de l'alumnat per als centres educatius que formen part del sistema educatiu valencià.

Aquest mòdul contindrà les principals funcionalitats d'ITACA relacionades amb la gestió administrativa dels centres educatius que formen part del sistema educatiu valencià.

Aquest mòdul contindrà les principals funcionalitats d'ITACA relacionades amb la gestió econòmica dels centres educatius que formen part del sistema educatiu valencià.