FAQs (Web Família)

Quan sabré que tinc accés a WF2.0?

4 febrer, 2022

Quan el centre educatiu processe la seua sol·licitud, rebrà un correu de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport amb la contrasenya i unes breus instruccions.

Què és ITACA i la Web Família 2.0?

4 febrer, 2022

ITACA, és el projecte desenvolupat conjuntament per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic (DGTIC) per a la gestió administrativa i acadèmica dels centres educatius de la Comunitat Valenciana Web Família 2.0 és una pàgina web des de la qual, els pares o tutors legals podran veure: Les qualificacions … Llegir més

Quins Centres Educatius poden donar accés a Web Família 2.0?

4 febrer, 2022

Centres públics de titularitat GVA de les etapes educatives: Educació Infantil (1r i 2n cicle) a GVA. Educació Infantil (2n cicle) a concertats. Educació Primària. Educació Secundària Obligatòria. Batxillerat. Formació Professional. Formació de Persones Adultes. Conservatoris de Música i Dansa. Escoles Oficials d’Idiomes. Centres d’Ensenyaments Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny. Centres d’Ensenyaments Esportius. Centres Específics … Llegir més

Quines condicions he de complir per aconseguir accés a Web Família 2.0?

4 febrer, 2022

Estar matriculat durant el curs escolar actual en algun dels centres educatius que poden donar accés a Web Família 2.0. Disposar de correu electrònic.

Qui pot sol·licitar l’accés a Web Família?

4 febrer, 2022

Si el/la alumne/a és menor d’edat la sol·licitud la presentarà la mare, el pare o tutor legal de l’alumne/a. Si el/la alumne/a és major d’edat la sol·licitud la presentarà el/la mateix/a.

Com podré accedir a WF2.0?

4 febrer, 2022

En tractar-se d’una adreça de pàgina web, podrà accedir des del navegador del dispositiu que estiga utilitzant (ordinador, tauleta, telèfon mòbil, …) i s’ajustarà la grandària de la pantalla. Recorde: L’usuari és el número de document (NIF, NIE, …) amb el qual va fer la sol·licitud. La contrasenya és la rebuda en el correu electrònic.

Per què quan accedisc a la WF2.0 no visualitze les dades del meu fill/a?

4 febrer, 2022

Probablement vosté no consta com a tutor/a legal del seu fill/a. Haurà de posar-se en contacte amb el centre educatiu per a revisar la seua fitxa de familiars en la matrícula del seu fill/a. Si durant el curs escolar ha canviat de centre educatiu i no ha sol·licitat l’accés en el centre nou, no podrà … Llegir més

On puc conseguir el Model de Sol·licitud?

4 febrer, 2022

Sol·licitant-ho en el mateix centre educatiu.

On he de presentar la sol·licitud?

4 febrer, 2022

La sol·licitud es presentarà en el centre on estiga matriculat el seu fill/a. En el cas que tinga més d’un fill/a matriculat en centres educatius diferents, haurà de presentar cada sol·licitud en el centre corresponent.

Per què quan teclege el meu usuari m’indica que no existeix?

4 febrer, 2022

Si indica que el seu usuari no existeix deurem comprovar que: El NIF estiga escrit sense espais entre els números i la lletra. Exemple 12345678Z. El sistema *autocompleta amb un zero a l’esquerra fins a completar 10 caràcters. NO fa falta que ho pose vosté. Si introdueixes com usuari el NIE/Passaport, en aquests casos el sistema … Llegir més