Identitat digital de l’alumnat

Identitat digital de l'alumnat de centres de titularitat pública que fan servir el CDC

Aquesta identitat digital de l'alumnat està associada amb un compte i bústia de correu electrònic que té l'extensió @alu.gva.es, basada en el servidor de correu de Microsoft Outlook. Aquest compte de correu estarà disponible per a tot l'alumnat de centres de titularitat pública (gva) que facen ús de la plataforma del Centre Digital Col·laboratiu (CDC–https://portal.edu.gva.es/cdc/va/inici_val/). Aquesta identitat, entre altres qüestions, els permetrà mantindre comunicació amb el personal docent del centre. Aquest compte i bústia de correu electrònic es mantindrà actiu mentre que l'alumnat continue matriculat, encara que canvie de centre, però sempre que siga un centre de titularitat pública (gva) dins del sistema educatiu valencià.

thumbnail_image005