Disponible el mòdul de Procediment ordinari de mesures d’abordatge (ITACA3-GAC)

Seguint instruccions de la Direcció General d’Inclusió Educativa, es posa a la disposició dels centres el nou mòdul de Procediments ordinaris de mesures d’abordatge, ajustat al DECRET 195/2022, d’11 de novembre, del Consell, d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià.

A aquest mòdul (disponible en ITACA3 Gestió Acadèmica) s’accedeix des de Procediments > Mesures d’abordatge > Procediment ordinari.

Poden consultar el manual des de l’ajuda contextual d’ITACA (Ajuda contextual > Enllaç a tots els manuals > Enllaços a tots els manuals d’ITACA3) i també des d’ací:

https://ceice.gva.es/webitaca/docs/Manuales_ITACA3/Gestion_Academica/Manual_Mesures_abordatge_procediment_ordinari_ITACA3-GAC_val.pdf

També poden consultar els manuals corresponents des de la pròpia ajuda contextual d’ITACA3-GAC (Gestió Acadèmica) > Ajuda. (http://ceice.gva.es/webitaca/docs/manuales_itaca3/manuals_itaca3-gac.pdf)