Suport i Assistència Informàtica

Per a qualsevol incidència o petició pot accedir a gvaSAI dins de la cua:

Aplicacions o serveis administratius --> Nou tiquet sobre ITACA

SAI


La Conselleria d’Educació i la DGTIC proporcionen a la comunitat educativa un servei per a la resolució d’incidències o peticions relacionades amb les TIC denominat SAI: Suport i Assistència Informàtica.

La Conselleria d’Educació i la DGTIC proporcionen a la comunitat educativa un servei per a la resolució d’incidències o peticions relacionades amb les TIC denominat SAI: Suport i Assistència Informàtica.

L’equip humà del SAI està accessible a través del portal de comunicació d’incidències i gestió d’inventari: https://gvasai.edu.gva.es/. En aquest portal queden registrats tots els passos i persones que intervenen en la resolució d’una incidència o petició. Podem conéixer l’estat de la resolució a cada moment i, a més, des de l’Administració es poden obtindre paràmetres per a mesurar la qualitat del servei.

Les credencials d’accés per a entrar en l’aplicació Gestió d’Incidències són les mateixes  que les d’ITACA.

Sempre que siga possible, és molt recomanable tramitar la incidència a través del portal gvaSAI, ja que així ens evitarem intermediaris i agilitarem els temps de resolució. No obstant això, és possible obrir una incidència a través del telèfon d’incidències 961207685  de dilluns a divendres de 8 h a 20 h.

Qualsevol docent en actiu de la Conselleria d’Educació pot accedir a aquest portal per a sol·licitar la resolució d’un problema personal relacionat amb les TIC.

D’altra banda, la persona coordinadora TIC del centre podrà veure no sols els seus tiquets personals, sinó que també li apareixeran com a visibles els tiquets de centre; és a dir, aquells derivats del maquinari i les comunicacions del centre.

Manuals