Contacte (Web família)

Gràcies per visitar la nostra plataforma Web Família 2.0. Si necessita ajuda o té algun dubte sobre l'aplicació web, estarem encantats d'ajudar-lo.

Per a posar-se en contacte li oferim diferents vies de comunicació, en funció del tipus de problema que tinga:

  1. En cas de problemes d’accesibilitat: cal posar-se en contacte amb el centre educatiu on estiga vosté matriculat/da o els menors a càrrec seu.
  2. En cas de problemes tècnics, pot enviar un correu a la nostra adreça de suport: itaca-familias-app@gva.es. Perquè el puguem ajudar a resoldre la seua incidència, ha d'especificar les següents dades: nom i cognoms de l'usuari/ària, NIA, document (DNI/NIE/Passaport), centre de matrícula i adjuntar missatge de l'errada i/o captures de pantalla del seu problema.

Gràcies per la seua confiança.

.