Què és el Mòdul Docent

El Mòdul Docent permet fer en línia tasques pròpies del professorat, com per exemple gestionar faltes d’assistència o qualificacions de manera sincronitzada amb ITACA i amb Web Família.

Permet treballar en línia utilitzant, no sols l’ordinador, sinó altres dispositius com telèfons mòbils o tauletes, sempre que es dispose de connexió a internet.

No es tracta d’una aplicació que es puga descarregar sinó d’un web.

Per accedir al portal:

Pantalla_MD2