Erasmus +       


 

LA COMISSIÓ EUROPEA CONCEDEIX LA CARTA ERASMUS D’EDUCACIÓ SUPERIOR A L’IES L’ESTACIÓ

La Comissió Europea ha concedit a l’IES L’Estació l’aprovació de la Carta ECHE d’Educació Superior per a la totalitat del programa Erasmus+ 2021-2027.

La Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE) representa un estàndard de qualitat per als activitats de col·laboració europea i internacional en institucions d’Educació Superior que participen en el Programa Erasmus+. Això implica la capacitat de participar en mobilitats relacionades amb l’aprenentatge.

A l’IES L’Estació creiem que el programa Erasmus+ contribueix al desenvolupament de la maduresa i l’autonomia dels nostres estudiants de Formació Professional a proporcionar-els experiències professionals i formatives valuoses. A través d’aquestes mobilitats, adquireixen valors com el respecte i la tolerància, a més de desenvolupar habilitats lingüístiques, socials i culturals que els permeten integrar-es no només en el mercat laboral, sinó també en la societat en general.

El programa Erasmus+ està àmpliament reconegut a nivell mundial i destaca per la seva contribució a la cohesió i al coneixement de la Va unir Europea entre els joves. En la nostra opinió, és el programa d’intercanvi educatiu més rellevant en l’actualitat.

ECHE_IESTACIO_SIGNAT

MOBILITATS ERASMUS PER A ALUMNAT I PROFESSORAT DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 

L’IES l’Estació forma part d’un consorci Erasmus+ de Cicles Formatius de Grau Mitjà, liderat per l’Associació d’Empresaris Tèxtils de la CV: ATEVAL. 

Disposem de 6 beques per a alumnat del 2n curse del Cicle Formatiu del Grau Mitjà d’Informàtica SMX (Sistemes Microinformàtics i Xarxes). En la mobilitat aniran a Malta, i faran les seues FCTs en empreses durant 3 mesos, de març a juny de 2024 (92 dies de duració). També hi ha 2 mobilitats per a professorat de 7 dies de duració per a realitzar job shadowing. Les despeses que estan cobertes per la beca són bitllets d’anada i tornada, allotjament (en pisos compartits) i assegurances.  

Es compta amb tutors en cada destinació. Els tutors recolliran els participants en l’aeroport, els acompanyaran a l’allotjament i els presentaran als tutors de les empreses on els alumnes faran les pràctiques. Estaran pendents de qualsevol incidència durant vostra estància Erasmus. 

Tots aquells interessats en optar a una d’estes beques haurà d’omplir este formulari i enviar-lo a s.sanchosilvestre@edu.gva.es amb còpia a em.minguetquilis@edu.gva.es  amb data límit 15 d’octubre de 2023

Requisits per a l’alumnat: 

 1. Tindre aprovats tots els mòduls de primer curs 
 2. No tindre cap informe disciplinari 
 3. Ser major d’edat en el moment d’iniciar la mobilitat (14 de març de 2024). 

Per a la selecció de l’alumnat es considerarà: 

 1. Anàlisi d’un informe de l’equip docent, on es valora, la maduresa de la persona per a poder portar avant una experiència a l’estranger. 1 punt.  
 2. Nivell d’idoma 4 punts:    
  1. 2 punts s’obtindràn de la prova de nivell que realitzarà l’alumnat a l’octubre (23 al 25 d’octubre) 
  2. Titolació d’anglés: B2: 2 punts, B1 1 punt i A2 0,5 punts.
 3. Expedient acadèmic: 2 punts. 
 4. Vídeo / carta de motivació: 1 punt. 
 5. Entrevista personal: 2 punts. Entrevista realitzada per professorat que no forma part de l’equip docent on es valorarà la idoneitat de les persones candidates. Es valoraran els següents aspectes de manera uniforme per a totes les persones candidates: iniciativa, adaptabilitat, mentalitat oberta, socialització, capacitat de comunicació, maduresa i coneixement d’un mateix, capacitat de resolució de conflictes, motivació i expectatives.  

Les sol·licituds admeses es valoraran en ordre de puntuació, requerint un mínim de 5 punts per a participar en el programa.  

Tindran preferència aquells alumnes que no hagen gaudit de Beca Erasmus amb anterioritat, així com els grups vulnerables degudament documentat. 

Us animem a participar perquè l’experiència és inoblidable!! 

Més informació 

🇮🇪 MOBILITAT IRLANDA 🇮🇪

L’IES L’Estació continua realitzant mobilitats d’estudiants durant el curs 2023-2024 dins del programa Erasmus+.

Esta vegada proposem la immersió lingüística a Irlanda durant una setmana per a millorar els coneixements d’anglés, conéixer els trets culturals més característics de l’illa i aprofundir en les seues tradicions i la seua història. L’allotjament es realitza en un alberg i es plantegen activitats esportives i d’intercanvi cultural amb un institut irlandés.

Este projecte Erasmus+ està coordinat pel departament d’anglés del nostre centre.

Per a seleccionar l’alumnat participant s’aplicarà el barem següent i s’hauran de complir tots els requisits que es troben a continuació:

BAREM

1. EXPEDIENT ACADÈMIC: 35 PUNTS

A- Nivell d’anglés: 10 punts

Es determinarà agafant la nota del curs anterior, és a dir, si l’alumne/a en l’avaluació final del curs anterior tenia un 5, tindrà 5 punts en este apartat.

B- Nivell altres llengües: 10 punts

a. Certificat oficial A2: 2

b. Certificat oficial B1: 3

c. Certificat oficial B2: 4

d. Certificat oficial C1 o superior: 5

C- Nota mitjana del curs anterior: 15 punts

2. REPTE: 40 PUNTS

A- L’aspirant ha de presentar una carta motivacional on expressarà els motius pels quals pensa que hauria de ser un dels participants.

B- A més, ha de fer una proposta en format vídeo de com explicaria a un grup d’alumnes irlandesos, en un màxim de 5 minuts de temps, en què consisteix un dels trets més característics de la nostra cultura (paisatges, festes, gastronomia, cultura, esports…). S’ha d’incloure un lema.

Es valoraran aspectes com la creativitat, la concreció, la qualitat del contingut i el lema.

El repte (tant la carta motivacional com el vídeo) es presentarà en anglés, com a molt tard el 2 de juny de 2023 i s’enviarà a: erasmus@iestacio.com

3. ENTREVISTA PERSONAL: 10 PUNTS

L’alumnat respondrà a una sèrie de preguntes personals que li formularà una comissió de baremació per a determinar el seu grau de compromís i d’aprofitament.

4. INFORME DE L’EQUIP DOCENT: 15 PUNTS

Es traurà la mitjana de les notes del primer i segon trimestre del curs actual. L’equip docent emetrà un informe on es valorarà especialment la nota de les competències d’emprenedoria, iniciativa personal i autonomia.

RESERVA DE PLACES MOTIUS SOCIOECONÒMICS (RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL): 10%

En cas de no presentar-se cap candidat/en esta plaça se sumarà a les anteriors.

REQUISITS

1. Ser alumne o alumna del centre de 3r d’ESO.

2. No haver tingut problemes de disciplina anteriorment.

3. No haver sigut beneficiari de cap beca Erasmus en els últims tres cursos. 4. Haver entregat la sol·licitud (link de descàrrega) en data i forma correcta: divendres 26 de maig de 2023 en la secretaria del centre.

5. Haver presentat el repte en el termini indicat: divendres 2 de juny de 2023 per correu electrònic.

6. Assistir a les reunions d’alumnat o de famílies que es convoquen o justificar-ho de manera fefaent.

*S’entén que estos requisits no sols s’hauran de complir per a participar en el projecte sinó també per a romandre dins. Això vol dir que el seu incompliment podria redundar en l’exclusió de l’alumne o alumna que participe