Cicles Formatius       


Informàtica i Comunicacions

CF Grau Mitjà CF Grau Superior
Sistemes Microinformàtics i Xarxes (diürn i vespertí) Desenrotllament d’Aplicacions Multiplataforma (vespertí)
Desenrotllament d’Aplicacions Web (vespertí i semipresencial)

Comerç i Màrqueting

CF Grau Mitjà CF Grau Superior
Activitats Comercials (diürn) Comerç Internacional (vespertí)
Transport i Logística (vespertí).
Sols 2n curs al que pot accedir tot l’alumnat amb 1r de Comerç Internacional o 1r de Transport i Logística superat.

Administració i Gestió

FP Bàsica CF Grau Mitjà CF Grau Superior
Servicis Administratius (diürn) Gestió Administrativa (diürn) Administració i Finances (vespertí)