Banc de Llibres 2023       


De conformitat amb el que es preveu en l’ordre que regula aquest programa, l’alumnat participant en el programa del Banc de Llibres en el curs 2023-2023 ha de lliurar el lot complet de llibres de text i material curricular en el centre on es trobe matriculat en el curs 2022-2023, juntament amb el document “Lliurament de Llibres de Text i Material Curricular”.

ALUMNAT  DEL NOSTRE CENTRE

L ́alumnat de l ́ESO que ha participat aquest curs al banc de llibres del nostre centre, haurà d ́entregar el lot complet de llibres de text.

PROCÉS DE DEVOLUCIÓ

El document s’haurà d ́emplenar, imprimir i signar per la mare, pare i/o representant legal

HORARI RECOLLIDA LLIBRES

 • Haureu d’acudir a les aules 19 i 20 habilitades per a la recollida.
 • L’alumnat pot vindre a entregar els llibres, però és OBLIGATÒRIA la signatura de la
  mare/pare o representant legal.
  • 1r ESO. 23 de juny de 09:30 a 13:30 hores.
  • 3r ESO. 23 de juny de 09:30 a 13:30 hores.
  • 2n i 4t ESO. 26 de juny de 09:30 a 13:30 hores.
  • 1r Batxillerat. 27 de juny de 09:30 a 13:30 hores.

ALUMNAT NOVA INCORPORACIÓ

TRAMITACIÓ

 1. S’haurà d’emplenar una sol·licitud per a l´alumnat que vulga participar mitjançant el formulari que poden trobar en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport:
  https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
 2. El document s’haurà d´emplenar, imprimir i signar per la mare, pare i/o representant legal.
 3. Podran presentar la sol·licitud en el centre durant tot el mes de juliol.
 4. Caldrà lliurar el LOT COMPLET dels llibres de text i material curricular utilitzats durant el curs acadèmic 2022-2023.

Així mateix, el lliurament del 85% dels llibres de text i material curricular de primer de Batxillerat tindrà la mateixa consideració que el lliurament d’un lot complet.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i rebeu una salutació ben cordial.

Comissió Banc de Llibres
Ontinyent, Juny 2023