ERASMUS       

VET – FP Grau Mitjà i FP Bàsica


CONSORCI ERASMUS ACREDITAT IES L’ESTACIÓ

El nostre centre IES L’ESTACIÓ és soci d’un consorci Erasmus Acreditat (2020-1-ES01-KA120-VET-094988) coordinat per ATEVAL. S’ha implementat amb èxit el projecte acreditat n. 2021-1-ES01-KA121-VET-000009216, que va finalitzar el mes d’octubre passat.

En total es van realitzar 77 mobilitats:

 • 55 mobilitats Erasmus PRO per a la realització de pràctiques en empreses a l’estranger, amb una duració mitjana de 92 dies, dirigides a estudiants d’FP, de les quals 4 es van realitzar a Irlanda, 39 a Itàlia i 12 a Malta.
 • 3 mobilitats CURTES per a realitzar pràctiques en empreses a Itàlia amb una duració mitjana de 67 dies dirigides a estudiants d’FP
 • 16 mobilitats d’observació del treball per al personal, de les quals 1 a Irlanda, 13 a Itàlia i 2 a Malta;
 • 2 mobilitats per a personal per a realitzar un curs de formació de mobilitat a Irlanda

Els resultats obtinguts van ser molt positius, en termes d’adquisició de competències professionals, lingüístiques i transversals.

 

MOBILITATS ERASMUS PER A ALUMNAT I PROFESSORAT DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 

L’IES l’Estació forma part d’un consorci Erasmus+ de Cicles Formatius de Grau Mitjà, liderat per l’Associació d’Empresaris Tèxtils de la CV: ATEVAL. 

Disposem de 6 beques per a alumnat del 2n curse del Cicle Formatiu del Grau Mitjà d’Informàtica SMX (Sistemes Microinformàtics i Xarxes). En la mobilitat aniran a Malta, i faran les seues FCTs en empreses durant 3 mesos, de març a juny de 2024 (92 dies de duració). També hi ha 2 mobilitats per a professorat de 7 dies de duració per a realitzar job shadowing. Les despeses que estan cobertes per la beca són bitllets d’anada i tornada, allotjament (en pisos compartits) i assegurances.  

Es compta amb tutors en cada destinació. Els tutors recolliran els participants en l’aeroport, els acompanyaran a l’allotjament i els presentaran als tutors de les empreses on els alumnes faran les pràctiques. Estaran pendents de qualsevol incidència durant vostra estància Erasmus. 

Tots aquells interessats en optar a una d’estes beques haurà d’omplir este formulari i enviar-lo a s.sanchosilvestre@edu.gva.es amb còpia a em.minguetquilis@edu.gva.es  amb data límit 15 d’octubre de 2023

Requisits per a l’alumnat: 

 1. Tindre aprovats tots els mòduls de primer curs 
 2. No tindre cap informe disciplinari 
 3. Ser major d’edat en el moment d’iniciar la mobilitat (14 de març de 2024). 

Per a la selecció de l’alumnat es considerarà: 

 1. Anàlisi d’un informe de l’equip docent, on es valora, la maduresa de la persona per a poder portar avant una experiència a l’estranger. 1 punt.  
 2. Nivell d’idoma 4 punts:    
  1. 2 punts s’obtindràn de la prova de nivell que realitzarà l’alumnat a l’octubre (23 al 25 d’octubre) 
  2. Titolació d’anglés: B2: 2 punts, B1 1 punt i A2 0,5 punts.
 3. Expedient acadèmic: 2 punts. 
 4. Vídeo / carta de motivació: 1 punt. 
 5. Entrevista personal: 2 punts. Entrevista realitzada per professorat que no forma part de l’equip docent on es valorarà la idoneitat de les persones candidates. Es valoraran els següents aspectes de manera uniforme per a totes les persones candidates: iniciativa, adaptabilitat, mentalitat oberta, socialització, capacitat de comunicació, maduresa i coneixement d’un mateix, capacitat de resolució de conflictes, motivació i expectatives.  

Les sol·licituds admeses es valoraran en ordre de puntuació, requerint un mínim de 5 punts per a participar en el programa.  

Tindran preferència aquells alumnes que no hagen gaudit de Beca Erasmus amb anterioritat, així com els grups vulnerables degudament documentat. 

Us animem a participar perquè l’experiència és inoblidable!! 

Més informació