La passada setmana el Ministeri va publicar la convocatòria de beques per al curs 24/25. Aquestes beques van dirigides a  l’alumnat que el proper curs desitge continuar estudis de FP, batxillerat o Estudis Universitaris. El termini de sol·licitud comença el 19 de març fins els 10 de maig. Mitjançant aquest enllaç, es pot accedir a la sol·licitud: https://www.educacionyfp.gob.es/en/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/ficha/050130-2024.html