ERASMUS – DEPARTAMENT DE VALENCIÀ

El projecte COR E+ : Cançons, Oralitat i Rondalles, pretén posar en valor el patrimoni lingüístic i cultural dels territoris europeus de parla catalana. L’objectiu és compartir i recollir el patrimoni oral en els diferents territoris participants i transformar-lo en un repositori web o portfoli digital de productes digitals en xarxa. COR E+ és un projecte concebut a llarg termini on alumnat de diversos cursos aniran, any rere any, coneixent les característiques lingüístiques i culturals del català arreu d’Europa. 

Si eres alumna/alumne de 1r d’ESO i estàs interessada/t, al següent link teniu tota la informació.

+informació