Calendari exàmens extraordinaris FP

CALENDARI EXÀMENS EXTRAORDINARIS FP

Departament d’Administració i Finances

Departament de Comerç

Departament d'Informàtica i Comunicacions