Ensenyament_BACHILLERAT

ensenanzas

BATXILLERAT

- 1r BATXILLERAT -

- Humanístic i Ciències socials -

Assignatures comunes a totes les modalitats:

 • Filosofia
 • Educació física
 • Valencià: Llengua i Literatura I
 • Llengua Castellana i Literatura I
 • Llengua estrangera
 • Tutoria
 • Religió (opcional)
 

Obligatòries (triar una):

 • Llatí
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials

De modalitat (triar dos):

Assignatures optatives (triar una):

- 2n BATXILLERAT -

- Humanístic / Ciències socials -

Assignatures comunes a totes les modalitats:

 • Història de la filosofia
 • Història d'Espanya
 • Valencià: Llengua i Literatura II
 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua estrangera II
 • Tutoria
 • Religió (opcional)
Obligatòria (triar una):

 • Llatí II
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials

De modalitat (triar dos):

Assignatures optatives:

- 1r BATXILLERAT -

- Ciències i Tecnologia -

Assignatures comunes a totes les modalitats:

 • Filosofia
 • Educació física
 • Valencià: Llengua i Literatura I
 • Llengua Castellana i Literatura I
 • Llengua estrangera
 • Tutoria
 • Religió (opcional)
Obligatòries:

De modalitat (triar dos):

 • Biologia, Geologia i ciències ambiental
 • Dibuix Tècnic I
 • Física i Química
 • Tecnologia i Enginyeria I

Assignatures optatives (triar una):

- 2n BATXILLERAT -

-Ciències i Tecnologia -

Assignatures comunes a totes les modalitats:

 • Història de la filosofia
 • Història d'Espanya
 • Valencià: Llengua i Literatura II
 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua estrangera II
 • Tutoria
 • Religió (opcional)
Obligatòria (triar una)

 • Matemàtiques II
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials

De modalitat (triar dos):

 • Biologia
 • Dibuix Tècnic II
 • Física
 • Química
 • Geologia i ciències ambientals
 • Tecnologia i Enginyeria II

Assignatures optatives: