HORARIS – 11 DE SETEMBRE – 1r DIA DE CLASSE

L’11 de setembre comença el curs 2023-24 i s’ha decidir que eixe primer dia tinga el següent horari i desenvolupament:

7:55-9:45 Entrada esglaonada de TOTS ELS GRUPS. Els/Les tutors/es de tots els grups d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius han de rebre els seus tutorands (en el cas de 1r d’ESO a la porta de Consergeria perquè desconeixen les instal·lacions i els faran un recorregut pels centre). En les aules matèria (Informàtica, gimnàs…) el professorat corresponent farà una xicoteta explicació de les mesures que han de prendre quan facen ús d’eixes instal·lacions. Després, els acompanyaran a l’aula i els faran les corresponents explicacions (horaris, calendari, xarxa llibres, mesures de contingència…).

L’alumnat que tinga autobús serà arreplegat en finalitzar estes dues hores.


-9.45 Tots els grups (excepte els cicles de Grau Mitjà i el Grau Superior) tornen a casa. Els Cicles de Grau Mitjà i Grau Superior segueixen amb l’horari lectiu fins a final del dia.

El dia 12 de setembre es desenvoluparan les classes en l’horari lectiu amb normalitat.