Cicles FP Grau Superior

OFERTA FORMATIVA

*Presencial i SEMIPRESENCIAL

AVANTATGES D’ESTUDIAR UN CICLE DE GRAU SUPERIOR

 1. S’obté una titulació oficial de tècnic superior reconeguda a Europa.
 2. Té una duració de dos anys, incloses les pràctiques en empreses.
 3. La formació és especialitzada i s’adequa a les necessitats reals de les empreses tant a nivell teòric com a nivell pràctic.
 4. Dona accés directe a la universitat sense necessitat d’aprovar les PAU.

PRÀCTIQUES EN EMPRESES EN DUES MODALITATS

 • Modalitat presencial: L’últim trimestre del curs de realitzen 400 hores de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses del sector . En moltes ocasions, amb possibilitat d’incorporació en l’empresa en finalitzar les pràctiques.
 • Formació Professional Dual: La formació es realitza en empreses del sector en col·laboració amb el centre educatiu al llarg dels dos cursos lectius.

COM S’ACCEDEIX A UN CICLE DE GRAU SUPERIOR

Majors de 18 anys que complisquen un dels següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de batxillerat
 • Haver superat la prova d’accés per a cicles formatius de grau superior.
 • Haver superat els dos cursos de qualsevol cicle de formació professional bàsica.
 • Estar en possessió d’un títol de formació professional de grau mitjà.
 • Haver aprovat COU.

Més informació: http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/orientaciones-grado-superior