Acte d’adjudicació de vacants. Dia 8 de Setembre.

DIVENDRES 8 DE SETEMBRE, 11:30h, SUM DE L’IES RASCANYA. CICLES FORMATIUS SENSE LLISTA D’ESPERA. PODRÀ PARTICIPAR QUALSEVOL PERSONA INTERESSADA QUE HAJA PARTICIPAT EN EL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ, SEMPRE QUE COMPLISCA ELS REQUISITS D’ACCÉS.

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
2on CFB ELECTRICITAT-ELECTRÒNICA, 8 VACANTS
2on CFB FABRICACIÓ I MUNTATGE, 6 VACANTS


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
2on CFGM INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ, 6 VACANTS
2on CFGM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES, 21 VACANTS
2on CFGM PRODUCCIÓ DE CALOR, 15 VACANTS


CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
2on CFGS SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS, 4 VACANTS
2on CFGS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA, 5 VACANTS
1er CFGS DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS presencial
2on CFGS DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS presencial
1er CFGS DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS semipresencial
2on CFGS DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS semipresencial

Acte d’adjudicació de vacants. Dia 7 de Setembre.

DIJOUS 7 DE SETEMBRE, 11:30h, SUM DE L’IES RASCANYA. CICLES FORMATIUS AMB LLISTA D’ESPERA. PODRAN PARTICIPAR LES PERSONES QUE APAREIXEN EN LES LLISTES D’ESPERA, RESPECTANT EL SEU ORDRE.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
1er CFGM INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ, 7 VACANTS
1er CFGM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES, 5 VACANTS


CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
1er CFGS SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS, 4 VACANTS
1er CFGS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA, 8 VACANTS

Llistats definitius d’admesos i no admesos en l’FP GM i GS

ADMESOS FP GM

2n GM CALOR

1r GM FRED

2n GM FRED

1r GM ELECTRICITAT

2n GM ELECTRICITAT

ADMESOS FP GS

1r GS DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES (presencial)

1r GS DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES (semipresencial)

1r GS SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS

1r GS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCI ESPORTIVA

NO ADMESOS FP GM

1r GM FRED

1r GM ELECTRICITAT

NO ADMESOS FP GS

1r GS DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES (semipresencial)

1r GS SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS

FP GS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCI ESPORTIVA

RECLAMACIÓ

Si desitgen realitzar una reclamació(NOMÉS TELEMÀTIQUES):

ENLLAÇ: https://itaca3.edu.gva.es/jwt/#/home

DATES: del 20 al 23 de juliol

MATRÍCULA TELEMÀTICA

ENLLAÇ: https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/matricula/

DATES: del 20 al 26 de Juliol