Convocatoria reunió inicial families

Benvolguda família, 

Una vegada iniciat el curs, considerem que és convenient organitzar una reunió entre les famílies i el tutor o tutora de cada grup. D’aquesta manera, es dona la possibilitat d’intercanviar opinions, compartir instruccions i informar sobre aspectes rellevants de la vida acadèmica del centre. 

Per això, us convoquem a una reunió que tindrà lloc entre els dies 27 i 28 de setembre, d’acord amb l’horari següent: 


26 de setembre27 de setembre28 de setembre
17 h
1r d’ESO2n d’ESO
17:30h3r d’ESO4t d’ESO 
18hCicles Formatius
(excepte 1r GM Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització)
1r de Batxillerat
1r GM Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
2n de Batxillerat

Els tutors i les tutores de cada grup, juntament amb el Cap d’Estudis, us rebran en la Sala d’Usos Múltiples del centre. Tot seguit, les reunions tindran lloc en l’aula de referència de cada grup. 

Atesa la importància que té, per a la formació i la millora acadèmica de les i els estudiants, que es done una relació directa entre les famílies i el professorat, us demanem encaridament l’assistència a aquesta reunió, així com la màxima puntualitat. 

Atentament,

El Director del centre, 

Carles Mateu