2GFM: Instal·lacions elèctriques

Els alumnes de 2n Curs de Grau mitjà treballen també la part elèctrica aprenent a fer instal·lacions complexes, cablejar motors i automatitzar el seu funcionament. Tot enfocat a desenvolupar una professió amb molt de futur.