ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2023

Segons la resolució de 22 de setembre de 2023, de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, sobre la convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, es fa pública la data de realització del sorteig per a l’elecció dels membres de la junta electoral, per al:

DILLUNS, 16 D’OCTUBRE, A LES 11.00 H AL DESPATX DE DIRECCIÓ DEL CENTRE

Dénia, 4 d’octubre de 2023