PROVA DE NIVELL A2 D’IDIOMES ANGLÉS, FRANCÉS I ALEMANY, ANY 2024

REQUISITS PER ACCEDIR A LA PROVA

  • Alumnat matriculat en el centre d’ESO, BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS.
  • Tindre complits 16 anys a 31 de desembre de 2024.

MATRÍCULA

  • Termini: Del 19 al 30 d´abril de 2024.
  • Lloc: En la Secretaria del Centre, omplir un full d’inscripció.
  • Horari: Dilluns a dimecres de 9 a 20 hores; Dijous i divendres de 9 a 13:30 hores.

DATA I LLOC DE LA PROVA

  • Alemany: 07/05/2024 a les 11h.
  • Anglés: 08/05/2024 a les 11h.
  • Francés: 09/05/2024 a les 11h.