CEPAFE

L’IES Maria Ibars ha sigut reconegut per la Generalitat Valenciana com a Centre Educatiu Promotor de l’Activitat Física i Esport (CEPAFE).

Els beneficis de la pràctica regular en activitats físico-esportives proporciona múltiples beneficis per a la salut, a més de fomentar la cohesió social.

Per diferents motius, molts adolescents no aconsegueixen els nivells mínims d’activitat física recomanada per tal d’arribar a eixos beneficis.

El projecte CEPAFE pretén pal·liar aquesta carència mitjançant la implantació d’un programa que facilita i permet que una gran part de l’alumnat tinga accés a la pràctica de l’activitat físico-esportiva fora de l’horari escolar.

En l’IES Maria Ibars, l’Educació Física té com un dels seus objectius fonamentals el desenvolupament d’unes competències bàsiques que permeten la promoció de la salut i l’adquisició de coneixements i habilitats necessàries per l’adopció d’un estil de vida actiu i conscient.

Activitats esportives fora de l’horari lectiu

Per aconseguir aquest objectiu oferim de manera continuada durant tot el curs escolar, activitats esportives i campionats en els temps d’esplai. Campionat de futbol sala, bàsquet, bàdminton i treball de mmusculació en el gimnàs de l’institut.

Per a l’alumnat amb un perfil més competitiu, oferim la possibilitat de formar part dels dos equips de futbol sala que participem en la lliga local de Dénia.

Per la vesprada s’ofereixen també activitats esportives col·laborant en l’Escola Municipal d’Esport Adaptat.