Eleccions al CONSELL ESCOLAR

Eleccions al CONSELL ESCOLAR – CARTA A LA COMUNITAT EDUCATIVA

Us informem sobre el procés de les eleccions per al Consell Escolar que es realitzarà al nostre centre segons la Resolució de 22 de setembre de 2023 de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa.

Al nostre centre li correspon renovar la primera meitat del Consell Escolar, això significa que haurem de triar 3 representants del professorat, 2 representants de les famílies, 1 representant de l’AMPA i 3 representants de l’alumnat.

S’han penjat al centre els diferents censos electorals perquè tothom comprove que les seues dades són correctes. El cens del professorat està a la sala de professorat, mentre que els altres estan al tauler d’anuncis al costat de secretaria. Si hi trobeu qualsevol error, cal que ho comuniqueu a la Junta Electoral perquè puga procedir a esmenar-ho.

La Junta Electoral, constituïda el passat 16 d’octubre, va acordar que la presentació de candidatures es podrà realitza fins al dimarts 7 de novembre, cal presentar la sol·licitud en la secretaria del centre.

El dimecres 8 de novembre, la Junta Electoral publicarà la llista provisional de candidats.
El termini per a possibles reclamacions sobre el llistat provisional de candidats serà el divendres 10 de novembre.

La Junta Electoral publicarà el llistat definitiu de candidats el dimarts 14 de novembre.

La campanya electoral transcorrerà des del dimecres 15 de novembre fins al dimarts 21 de novembre, ambdós inclosos.

El dimecres 15 de novembre, la Junta Electoral realitzarà el sorteig de les meses electorals dels diferents sectors implicats.

Les eleccions tindran lloc el dijous 23 de novembre de 2023. El professorat triarà els seus membres representatius en un claustre extraordinari. Els pares/mares i l’alumnat acudiran a les seues respectives meses electorals per efectuar la votació.

La Junta Electoral proclamarà els candidats electes el dijous 30 de novembre.
La sessió constitutiva del renovat Consell Escolar es durà a terme el dijous 14 de desembre i el procés de renovació quedarà tancat.

Dénia, 18 d’octubre de 2023
Ricard Lurbe i Sanz
(Secretari IES Maria Ibars)