Qualificacions definitives proves d’accés cicles 2021

Publicació de les qualificacions DEFINITIVES de les proves d’accés a cicles formatius convocatòria 2021

Grau mitjà:

Grau superior opció A. Humanitats i Ciències Socials

Grau superior opció B. Tecnologia

Els certificats es poden recollir en la secretària del centre a partir del dilluns dia 4 de juny de 2021.

Es recorda als alumnes i alumnes que han de portar el certificat d’apte al centre que van demanar en primera opció en la sol·licitud d’admissió sempre que no siga l’IES Mare Nostrum,  els alumnes que van demanar l’IES Mare Nostrum com a primera opció i s’han examinat de la prova d’accés en l’IES Mare Nostrum ja ho recuperem i gravem la seua nota en l’admissió.

Qualificacions provisionals proves d’accés a cicles formatius 2021

Publicació de les qualificacions provisionals de les proves d’accés a cicles formatius convocatòria 2021

Grau mitjà:

Grau superior opció A. Humanitats i Ciències Socials

Grau superior opció B. Tecnologia

Termini de lliurament de documentació justificativa de les exempcions que es poden haver sol·licitat des del 22 de març fins al 30 de juny 2021.

Reclamació de la llista provisional de notes de l’1 al 2 de juny 2021. Es presenta la reclamació en la Secretària del Centre.

Publicació llestes definitives de qualificacions des de  4 juny 2021 a l’1 de juliol.

Expedició de certificats d’haver superat la prova des del 4 de juny fins al 2 de juliol 2021.

Dates d’examen Proves d’Accés 2021

Examen de Prova d’Accés Grau Mitjà: dilluns 24 i dimarts 25 de maig de 2021, en SALON d’ACTES( matí), d’acord amb la següent planificació:

Examen de Prova d’Accés Grau Superior opció A i B: dilluns 24 i dimarts 25 de maig de 2021, en SALON d’ACTES  (vesprada), d’acord amb la següent planificació.

Publicació llista provisional de notes el 31 de maig de 2021.

Termini de lliurament de documentació justificativa de les exempcions que es poden haver sol·licitat des del 22 de març fins al 30 de juny 2021.

Reclamació de la llista provisional de notes de l’1 al 2 de juny 2021. Es presenta la reclamació en la Secretària del Centre.

Publicació llistes definitives de qualificacions des de  4 juny 2021 a l’1 de juliol.

Expedició de certificats d’haver superat la prova des del 4 de juny fins al 2 de juliol 2021.

Llistat definitius de sol·licituds a les proves d’accés 2021

Llistats provisionals de sol·licituds a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior:

Calendari del procés de Proves d’Accés 2021

  • Realització dels examenes de les proves d’accés Grau Mitjà dilluns 24 i dimarts 25 de maig de 2021 al matí a partir de les 9.00 hores.
  • Realització dels exàmens de les proves d’accés de Grau Superior dilluns 24 maig a partir de les 15.00 hores i dimarts 25 de maig a partir de les 16.00 hores.
  • Publicació provisional de notes 31 maig.
  • Reclamació a les notes provisionals des de l’1 de juny al 2 de juny.
  • Acabe de lliurament de documentació justificativa per a les exempcions del 22 de març a l’1 de juny de 2021. Per a l’alumnat que es trobe cursant 4ºESO, podran entregar la documentació justificativa d’exempció d’alguna part de la prova d’accés de grau mitjà fins al 30 de juny de 2021 en el centre examinador, i els centres expediran la certificació de complir el Requisit Acadèmic per haver aprovat aquesta prova d’accés a cicles de grau mitjà fins al 2 de juliol de 2021.
  • Lliurament de certificats finals des del 4 juny a l’11 juny.