Qualificacions definitives proves d’accés cicles 2022

Publicació de les qualificacions DEFINITIVES de les proves d’accés a cicles formatius convocatòria 2022

Grau mitjà:

 • Notes definitives. Es publicaran les notes definitives del 3 de juny a l’1 juliol. Prem ací per a veure les notes de cada assignatura. Prem ací per a veure la nota mitjana final.

Grau superior opció A. Humanitats i Ciències Socials

 • Notes definitives. Es publicaran les notes definitives del 3 de juny a l’1 juliol. Prem ací per a veure les notes de cada assignatura. Prem ací per a veure la nota mitjana final.

Grau superior opció B. Tecnologia

 • Notes definitives. Es publicaran les notes definitives del 3 de juny a l’1 juliol. Prem ací per a veure les notes de cada assignatura. Prem ací per a veure la nota mitjana final.

Els certificats es poden recollir en la secretària del centre a partir del dia 3 de juny de 202 fins al 4 de juliol de 2022.

Es recorda als alumnes i alumnes que han de portar el certificat d’apte al centre que demanen en primera opció en la sol·licitud d’admissió sempre que no siga l’IES Mare Nostrum,  els alumnes que demanen l’IES Mare Nostrum com a primera opció i s’examinen de la prova d’accés en l’IES Mare Nostrum ja ho recuperem i gravem la seua nota en l’admissió.

Dates d’examen Proves d’Accés 2022


Examen de Prova d'Accés Grau Mitjà: dilluns 23 i dimarts 24 de maig de 2022, en SALON d'ACTES ( 9.00 del matí).

Important portar Identificació (DNI, NIE, Passaport, Carnet escolar, etc) per a poder realitzar l'éxamen.

GRAU MITJÀ: Lloc de l'examen Sala d'actes
Dilluns 23 de maig 2022 Dimarts 24 de maig 2022
9-10 h Llengua 9-10 h Matemàtiques
10.15 – 11.15 h Ciències socials: Geografia i Història 10.15-11 h Ciències de la Naturalesa
11.30-12.15 h Anglés 11.15-12 h Tractament de la informació

Examen de Prova d'Accés Grau Superior opció A i B: dilluns 23 i dimarts 24 de maig de 2022 , en SALON d'ACTES  (15.00 de la vesprada).

Important portar Identificació (DNI, NIE, Passaport, Carnet escolar, etc) per a  poder realitzar l'éxamen.

GRAU SUPERIOR: Lloc de l'examen Sala d'actes del centre
Dilluns 23 de maig Dimarts 24 de Maig
15.00-16.15 Llengua 16.00-17.15 Especifica1 i Especifica2

Geografia i Història

Economia

Física i Química

Dibuix tècnic

Tecnologia

16.30-17.45 Anglés
18.00-19.15 Matemàtiques 17.30-18.45
19.30-20.15 Informàtica
 • Publicació llesta provisional de notes el 31 de maig de 2022.
 • Termini de lliurament de documentació justificativa de les exempcions que es poden haver sol·licitat des del 21 de març fins al 30 de juny 2022.
 • Reclamació de la llista provisional de notes del 31 a l'1 de juny 2022. Es presenta la reclamació en la Secretària del Centre.
 • Publicació llestes definitives de qualificacions des de  3 juny 2022 a l'1 de juliol.
 • Expedició de certificats d'haver superat la prova des del 3 de juny fins a l'1 de juliol 2022.

Llistat sol·licituds definitiu Proves Accés a cicles formatius convocatòria 2022

Llistats sol·licituds definitives el 5 de maig a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior:

 • Grau Mitjà. Prem aqui per a descarregar llistat.
 • Grau Superior opció A. Prem aqui per a descarregar llistat.
 • Grau Superior opció B. Prem aqui per a descarregar llistat.

Calendari del procés de Proves d’Accés 2022

 • Realització dels examenes de les proves d’accés Grau Mitjà dilluns 23 i dimarts 24 de maig de 2022 al matí a partir de les 9.00 hores.
 • Realització dels exàmens de les proves d’accés de Grau Superior dilluns 23 maig a partir de les 15.00 hores i dimarts 24 de maig a partir de les 16.00 hores.
 • Publicació provisional de notes 30 maig.
 • Reclamació a les notes provisionals des del 31 de maig a l’1 de juny.
 • Acabe de lliurament de documentació justificativa per a les exempcions del 21 de març al 30 de juny de 2022. Per a l’alumnat que es trobe cursant 4ºESO, podran entregar la documentació justificativa d’exempció d’alguna part de la prova d’accés de grau mitjà fins al 30 de juny de 2021 en el centre examinador, i els centres expediran la certificació de complir el Requisit Acadèmic per haver aprovat aquesta prova d’accés a cicles de grau mitjà fins al 4 de juliol de 2022.
 • Lliurament de certificats finals des del 3 juny al 4 juliol.

Llistat provisionals de sol·licituds a les proves d’accés 2022

Llistats sol·licituds provisionals el 27 d'abril  a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior:

 • Grau Mitjà. Prem aqui per a descarregar llistat.
 • Grau Superior opció A. Prem aqui per a descarregar llistat.
 • Grau Superior opció B. Prem aqui per a descarregar llistat.

Calendari del procés de Proves d'Accés 2022

 • Realització dels examenes de les proves d'accés Grau Mitjà dilluns 23 i dimarts 24 de maig de 2022 al matí a partir de les 9.00 hores.
 • Realització dels exàmens de les proves d'accés de Grau Superior dilluns 23 maig a partir de les 15.00 hores i dimarts 24 de maig a partir de les 16.00 hores.
 • Publicació provisional de notes 30 maig.
 • Reclamació a les notes provisionals des del 31 de maig a l'1 de juny.
 • Acabe de lliurament de documentació justificativa per a les exempcions del 21 de març al 30 de juny de 2022. Per a l'alumnat que es trobe cursant 4ºESO, podran entregar la documentació justificativa d'exempció d'alguna part de la prova d'accés de grau mitjà fins al 30 de juny de 2021 en el centre examinador, i els centres expediran la certificació de complir el Requisit Acadèmic per haver aprovat aquesta prova d'accés a cicles de grau mitjà fins al 4 de juliol de 2022.
 • Lliurament de certificats finals des del 3 juny al 4 juliol.

Termini d’inscripció per a Proves d’Accés. Del 21/03 al 31/3 2022

Normativa i calendari

Termini per a la inscripció: Del dilluns 21 al dijous 31 de març de 2022, tots dos inclusivament.

Condicions d'accés:

 • Grau Mitjà: Tindre 17 anys d'edat o complir-los durant el 2021.
 • Grau Superior: Tindre 19 anys d'edat o cumplilos durant 2021.

Emplenar els impresos: Es poden descarregar des d'internet en els següents enllaços:

GRAU MITJÀ:

GRAU SUPERIOR:

Es poden entregar les sol·licituds de manera presencial en la secretària del centre, en format electrònic a l'adreça d'email 03012736.secret@gva.es, o bé usant el següent formulari.