CFGS Desenrotllament d’Aplicacions Multiplataforma

Cicle Formatiu de Grau Superior: Desenrotllament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS-ASIR-computer-cloud-technology-web-internet-machine-1116555-pxhere.com

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

  • Desenrotllar aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
  • Desenrotllar aplicacions de propòsit general.
  • Desenrotllar aplicacions en làmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil.

DURACIÓ:

2000 hores
2 cursos lectius
1r: de setembre a juny
2n: de setembre a abril / d'abril a juny FCT (380 hores)

MÒDULS 1r CURS

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació.
Sistemes informàtics.
Bases de dades.
Programació.
Formació i orientació laboral.
Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

MÒDULS 2n CURS

Accés a dades.
Desenrotllament d'interfícies.
Programació multimèdia i dispositius mòbils.
Programació de servicis i processos.
Sistemes de gestió empresarial.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Projecte de Desenrotllament d'aplicacions multiplataforma.
Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
Formació en Centres de Treball.