Departament Anglés

Departament d'anglés

Membres del departament:

  • Bonet Pallares, Olga
  • Cabrera Márquez, Ángela
  • Cruz Llorca, Juana Maria
  • Garcia Martinez, Maria Engracia
  • Gonzalez Ruiz, Maria De Los Angeles
  • Gonzalez Valero, Noelia
  • Llinares Mayor, Maria
  • Perez Agudo, Carolina Jo
  • Perez Bleda, Vanesa
  • Varela Molla, Maria Antonia

Pàgina WEB del departament

Resum de programacions