Llistats Llibres de text 2023-2024

Llistats Llibres de text 2023-2024

NOTES A la COMPRA DE LLIBRES

  • Els alumnes d'ESO amb adaptació curricular significativa(ACIS) no han de comprar llibres fins a principi de curs.
  • Els alumnes deC iclos Formatius mig-superior-semipresencial, confirmaran amb els seus professors quins llibres han de comprar a principi de curs.

L'alumnat que participa en Xarxallibres, se li entregaran els llibres al setembre-2023.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enllaços per a descarregar llistats de llibres de text 2023-2024:

-Descarregar llistats llibres per a 1r ESO

-Descarregar llistats llibres per a 2n ESO

-Descarregar llistats llibres per a 3r ESO i 3r ESO-PDC

-Descarregar llistats llibres per a 4t ESO i 4t-PDC (Actualitzat el 14 de juliol)

-Descarregar llistats llibres per a 1r BATXILLER

-Descarregar llistats llibres per a 2n BATXILLER (Actualitzat el 14 de juliol)

-Descarregar llistats llibres per a 1r F.P. BÀSICA ELECTRICITAT I 1r F.P. BÀSICA ADMINISTRATIU

-Descarregar llistats llibres per a 1r F.P. BÀSICA INFORMÀTICA

-Descarregar llistats llibres per a 2n F.P. BÀSICA ELECTRICITAT I 2n F.P. BÀSICA ADMINISTRATIU

-Descarregar llistats llibres per a 2n F.P. BÀSICA INFORMÀTICA.