Importe taxes actualitzades 2022.

         TAXES 2022-actualitzat MAIG-22  
TITULE EUROS
Titule ESO i Títol Formació Professional Bàsica GRATUÏT
Titule Batxillerat 40,81
Titule Tècnic (Cicle Mitjà) 18,89
Titule Tècnic Superior (Cicle Superior) 46,50
Titule Auxiliar, FP1 21,95
Titule Especialista, FP 2 53,84
   
TITULE DUPLICAT EUROS
Duplicat Titule ESO 11,10
Duplicat Titule Batxillerat 40,81
Duplicat Títol Formació Professional Bàsica 11,10
Duplicat Titule Tècnic (Cicle Mitjà) 18,89
Duplicat Titule Tècnic Superior (Cicle Superior) 46,50
Duplicat Titule Auxiliar, FP1 2,53
Duplicat Titule Especialista, FP 2 4,85
   
ALTRES EUROS
EXPEDICION HISTORIAL BATXILLER 3,85
EXPEDICIÓ INFORME D'AVALUACIÓ INDIVIDUALITZAT FP 3,67
EXPEDICION O RENOVACION TARGETA IDENTITAT BATXILLER O CICLES 2,04
SEGUR ESCOLAR 1,12
A.M.P.A. (Voluntari) 15,00
CERTIFICATS ACADEMICOS 1,93
CERTIFICACIÓ  SUPERACIÓ NIVELL BÀSIC D'IDIOMES A2 12,60
TAXA P.A. C. MITJÀ: 5,89
TAXA P.A. C. SUPERIOR: 8,84
 INSCRIPCIÓ FASE D'AVALUACIÓ DE RECONEIXEMENT DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS (PER CADASCUNA DE LES UNITATS DE COMPETÈNCIA) 11,34
   
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS  
Família nombrosa i monoparental ESPECIAL EXEMPTS
L'expedició de títols duplicats i documents de rectificació de l'esment del sexe en el Registre Civil EXEMPTS
Família nombrosa i monoparental GENERAL 50% Reducció
Alumnes amb discapacitat = / + 33% 50% Reducció
   
(MENCIÓ HONORÍFICA ABONAMENT DEL TOTAL DE LES TAXES)