Exempcions exàmens Proves d’accés a cicles.

EXEMPCIONS D'EXÀMENS PER EXPERIÈNCIA LABORAL DE, PROVES D'ACCÉS A CICLES

 

CICLE MITJÀ (exempció 3 exàmens per experiència laboral)

En les proves d'accés al cicle mitjà, dels 6 exàmens, els qui acrediten fins a 28 de març de la data fi de lliurament de sol·licitud, tindre almenys 1 any a jornada completa, estaran exempts de realitzar 3 exàmens en les proves de Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Tractament de la Informació, on la qualificació d'estes exempcions serà igual a 5. El sol·licitant pot presentar-se a pujar nota en les matèries exemptes.

 1. Part lingüística: Llengua i Literatura
 2. Part social: Ciències Socials, Geografia i Història
 3. EXEMPT=Part científica-matemàtica-tècnica: Matemàtiques
 4. EXEMPT=Part científica-matemàtica-tècnica: Ciències de la naturalesa
 5. EXEMPT=Part científica-matemàtica-tècnica: Tractament de la Informació i C.D.
 6. -Part lingüística: Anglés

 

 

CICLE SUPERIOR (exempció 2 exàmens per experiència laboral)

En les proves d'accés al cicle superior, dels 6 exàmens, els qui acrediten fins fins a 28 de març de la data fi de lliurament de sol·licitud, tindre almenys 1 any a jornada completa en el camp professional d'una família professional de les establides per a l'opció per la qual es presenta., estaran exempts de realitzar 2 exàmens en les proves part especifica; matèria 1 i part especifica; matèria 2, on la qualificació d'estes exempcions serà igual a 5. El sol·licitant pot presentar-se a pujar nota en les matèries exemptes.

 1. Part general; Llengua i Literatura
  2.Part general: Llengua estrangera Inglés
  3.Part general; Matemàtiques:
  4.Part general; Tractament de la Informació i Competència Digital:
  5.EXEMPT=Part específica; matèria 1
  6.EXEMPT=Part específica; matèria 2

També hi ha més exempcions, si has superat assignatures soltes de Batxiller, ESO, FPBásica, PCPI, EPA, PDC, Certificat de Professionalitat, etc… Per a més exempcions, veure annex VI i VII sol·licituds d'exempcions disponibles mes a baix.

 

SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: