Taxa 046. Informe d’Avaluació

Taxa 046. Informe d'Avaluació

EXEMPLE TAXA 046 MANUAL PDF AMB IMAGENES: https://drive.google.com/open?id=1amncvygknxprl8n_o9z6xtnyzatj0vpm

Taxa 046 Informe d'Avaluació

NOMÉS la pagaran els alumnes que cursen per primera vegada en 1r de cicles i adjuntaran en la matrícula el justificant de pagament.

 

1. Podeu imprimir la taxa 046 del següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=admin

2. En ORGANO GESTOR, tria l'opció ALACANT.

3. En Taxa, marca Informe d'Evaluacion -Formacion Professional

4. Si eres família nombrosa general o especial, marcar l'opció i entregar en secretària fotocopia i original del llibre de família nombrosa o carnet de família nombrosa.

5. Emplenar les dades que demana el formulari i prémer en el botó ACCEPTAR.

6. Prem a imprimir i abonar en qualsevol banc o pagament telemàtic pas-2 opcional. Una vegada abonat i segellat pel banc, entregar en secretaria juntament amb la matrícula. (Opcional: També opció de pagament telemàtic mitjançant targeta crèdit o carregue en compte i amb compte bancari-certificat digital)