Planificació Quinzenal Activitat Diària

L’alumnat i les famílies poden consultar ací l’activitat diària programada per grup i assignatura tant de l’activitat presencial com no presencial.

Així poder planificar millor el treball autònom tant de l’alumnat que asisteix en dies alterns com aquell que puga estar confinat a casa en quarentena.

Aquests documents aniran actualitzant-se periòdicament per quinzenes.

El treball diàri pot provocar algun desfasament entre el planificat i el treballat realment, aspectes que procurarem anar corregint el més aviat possible.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA  

3r ESO A 3r ESO B 3r ESO C
4t ESO A 4t ESO B 4t ESO C

BATXILLERAT DIÜRN

1r BAT A 1r BAT B 1r BAT C 1r BAT D 1r BAT E 1r BAT P 1r BAT F

 

 

 

 

CALENDARI D’EXÀMENS EXTRAORDINARIS 4ESO, 1BAT, 2BAT I PENDENTS 1BAT

Polseu “ací” per a descarregar-vos document “horari exàmens extraordinaris 4t ESO i 1r bat I”

Polseu “ací” per a descarregar-vos document “horari exàmens extraordinaris 4t ESO i 1r bat II”

Polseu “ací” per a descarregar-vos document “horari exàmens extraordinaris pendents 1r bat”

Polseu “ací” per a descarregar-vos document “horari exàmens extraordinaris 2n bat”

URGENT! CONVOCATÒRIA EXÀMENS PENDENTS MAIG

COMUNICAT URGENT!!!!    CONVOCATÒRIA EXÀMENS PENDENTS MAIG

Els alumnes que tinguen assignatures pendents d’ anys anteriors i que no hagen contactat amb els corresponents professors o caps de departament, si volen presentar-se a aquesta convocatòria han d’ escriure a la direcció de l institut ( 46012872@gva.es) abans del dimarts 12 de maig un correu on aparega clarament nom i cognoms, grup, assignatura o assignatures pendents i direcció de correu electrònic. Una vegada rebut el correu, us arribaran les instruccions pertinents.

Caporalia d’Estudis