REPASSOS ASSIGNATURES PENDENTS 1r DE BATXILLERAT

DILLUNS 15.30DIMARTS 15.30DIMECRES 16.15DIJOUS 15.30DIVENDRES 15.30
ANGLÈS IMATEMÀTIQUES CCSSMATEMÀTIQUES ICASTELLÀ IVALENCIÀ I
AULA 216AULA 216AULA 216AULA 216AULA 216