LLISTATS DEFINITIUS ADMISSIÓ BATXILLERAT

1R DE BATXILLERAT ARTS: ARTS PLÀSTIQUES

1R BATXILLERAT ARTS:MÚSICAL I ARTS ESCÈNIQUES

1R DE BATXILLERAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

1R DE BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

2N BATXILLERAT ARTS

2N BATXILLERAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

2N BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

NO ADMESOS

1R ARTS: ARTS PLÀSTIQUES

1R BATXILLERAT ARTS: MÚSICAL I ARTS ESCÈNIQUES

1R BATXILLERAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

1R BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

2N BATXILLERAT ARTS

2N BATXILLERAT CIÈNCIES

2N BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS