INFORMACIONS I FORMULARI FORMALITZACIÓ MATRÍCULA PROVES PAU CURS 2021-2022 IES LLUÍS VIVES.

TRIBUNAL I SEU ALUMNAT IES LLUÍS VIVES CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA JULIOL 2022.

TRIBUNAL 44 / SEU: CAMPUS TARONGERS, AULARI NORD. Polseu “ací” per a consultar document tribunals i seus de la  convocatòria de JULIOL 2022

FORMALITZACIÓ MATRÍCULA PAU 2022 i SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT.

 • La formalització de sol·licitud de matrícula de les proves PAU 2022 es farà de forma telemàtica.

 • El calendari de formalització de sol·licitud de matrícula de les proves extraordinàries PAU 2022 serà del 20 al 28 de juny (fins a les 12.00 hores).

 • A partir del dia 20 de juny de 2022 podreu accedir al formulari de formalització de sol·licitud de matrícula de les proves PAU 2022 que trobareu en la part inferior d’aquesta mateixa entrada. Caldrà que l’empleneu i aporteu la documentació acreditativa requerida dintre del termini establert entre el 20 de juny i el 28 de juny (fins a les 12.00 hores).

 • El gravat en ÍTACA (plataforma informàtica de Conselleria) de les sol·licituds enviades s’anirà fent atenent a l’ordre d’arribada de les vostres sol·licituds.

 • En el mateix moment en què envieu la sol·licitud telemàtica rebreu un primer missatge de confirmació de sol·licitud enviada. En el moment en què es grave en ÍTACA la vostra sol·licitud rebreu un segon missatge de confirmació de la inscripció a les proves PAU (fins al 28 de juny).

 • Reviseu i superviseu amb deteniment les dades aportades en el formulari de sol·licitud abans d’enviar-lo.

 • En cas de voler corregir alguna de les dades aportades haureu de personar-vos a la finestra de secretaria per a sol·licitar la introducció del canvi abans de les 12:00 hores del dia 28 de juny.

 • Documentació acreditativa que cal aportar:

 1. Fotocòpia del DNI, preferiblement en pdf o jpg.
 2. Justificant del pagament de les taxes d’expedició del títol de batxillerat  online gva. Sols alumnes que heu promocionat el curs 2021-2022. Polseu “ací “ (és més que recomanable que efectueu el pagament de les taxes d’expedició del títol de batxillerat,  ja que, tot i no ser obligatori per a poder sol·licitar la formalització de la matrícula en les proves PAU, vos requeriran en la Universitat l’acreditació del pagament per a poder matricular-vos en els estudis  que desitgeu).
 3. Justificant del pagament de les taxes de les provs PAU – per ingrés o transferència – al compte del centre ES58 2100 7737 8913 0444 3398
 4. Justificant de família nombrosa o monoparental en pdf o jpg ( si es dona el cas).
 5. Resolució positiva d’exempció de valencià (si es dona el cas). Molt important: el certificat cal aportar-lo personalment en secretaria.

   

  1. ORDINÀRIA: 78,20 EUROS 
  2. FAMÍLIA NOMBROSA/MONOPARENTALS GENERAL: 39,10 EUROS 
  3. FAMÍLIA NOMBROSA/MONOPARENTAL ESPECIAL: EXEMPT/A.
  4. VÍCTIMES VIOLÈNCIA DE GÈNERE : EXEMPT/A.
  5. ALUMNES AMB 33% DE DISCAPACITAT : EXEMPT/A.
  6. ALUMNES AMB MATRÍCULA D’HONOR : EXEMPT/A ( sols una convocatòria)

  ADJUNTEU DOCUMENTACIÓ DE LA MATRÍCULA D’HONOR PER A L’EXEMPCiÓ.

  Exempció de valencià en les proves PAU 2021-2022

  En cas d’haver estat exempts de l’assignatura de valencià en qualsevol dels tres últims cursos (4t d’ESO, 1r o 2n de Batxillerat) i desitgeu sol·licitar l’exempció de valencià a les proves PAU 2021-2022, haureu de dur a la secretaria del centre la resolució positiva corresponent entre el 18 i el 23 de maig.

   

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS.

CALENDARI PROVES PAU 2021-2022.

TAULA CALENDARI PROVES PAU 2021-2022.

HORARI PROVES PAU 2021-2022.

GUIA PAU 2021-2022.

ACCÉS PORTAL DE L’ ALUMNE.

PREGUNTES FREQÜENTS PAU 2021-2022.

PREGUENTES FREQÜENTS SOBRE EXEMPCIÓ VALENCIÀ PAU 2021-2022.

TOTA LA INFORMACIÓ DETALLADA RELATIVA A LES PAU 2021-2022 EN LA PÀGINA WEB DE LA GENERALITAT.

 

Aquest formulari ja no està disponible.