MATRICULA 2023-24

FORMACIÓ PROFESSIONAL. (ESO i BACH més a baix)

Alumnat de Nova Incorporació que ha fet procés d’Admissió:

Matrícula en el Portal TELEMATRÍCULA de la Conselleria.

Resta d’alumnat:

DATA MATRÍCULACURSALUMNAT NOU
3-9 JULIOL1r FP G Bàsic Comerç
(Repetidors)

Accés a Formulari de Matricula EN LÍNIA

3-9 JULIOL 2n FP G Bàsic: Comerç

Accés a Formulari de Matricula EN LÍNIA

3-9 JULIOL 1r FP G Mitjà: Comerç
(Repetidors)

Accés a Formulari de Matricula EN LÍNIA

3-9 JULIOL 2n FP G Mitjà: Comerç

Accés a Formulari de Matricula EN LÍNIA

3-9 JULIOL 1r FP G Mitjà: Informàtica
(Repetidors)

Accés a Formulari de Matricula EN LÍNIA

3-9 JULIOL 2n FP G Mitjà: Informàtica

Accés a Formulari de Matricula EN LÍNIA

3-9 JULIOL
1r FP G Superior: Gestió de Vendes
(Repetidors)

Accés a Formulari de Matricula EN LÍNIA

3-9 JULIOL
1r FP G Superior: Màrqueting i Publicitat
(Repetidors)

Accés a Formulari de Matricula EN LÍNIA

3-9 JULIOL 2n FP G Superior: Gestió de Vendes

Accés a Formulari de Matricula EN LÍNIA

3-9 JULIOL 2n FP G Superior: Màrqueting i Publicitat

Accés a Formulari de Matricula EN LÍNIA

3-9 JULIOL 1r FP G Superior: Informàtica
(Repetidors)

Accés a Formulari de Matricula EN LÍNIA

3-9 JULIOL 2n FP G Superior: Informàtica

Accés a Formulari de Matricula EN LÍNIA

ESO I BATXILLERAT:

Alumnat de Nova Incorporació que ha fet procés d’Admissió:

Matrícula en el Portal TELEMATRÍCULA de la Conselleria.

Resta d’alumnat:

L’elecció de matèries s’ha d’haver entregat al tutor, fulla de PREMATRÍCULA. Si no s’haguera fet, al final de la pàgina pots descarregar la fulla de prematrícula i portar-la emplenada i signada al centre.

DATA MATRÍCULACURSALUMNAT NOU
3 JULIOL1r ESO
(ADSCRITS DEL SÁNCHEZ ALBORNOZ I JESÚS NAVARRO)

MATRÍCULA PRESENCIAL

4 JULIOL1r ESO
(ADSCRITS DE LA ROMANA I GÓMEZ NAVARRO)

MATRÍCULA PRESENCIAL
3-9 JULIOL1r ESO
(REPETIDORS)

Accés a Formulari de Matricula EN LÍNIA

3-9 JULIOL2n ESO

Accés a Formulari de Matricula EN LÍNIA

3-9 JULIOL3r ESO

Accés a Formulari de Matricula EN LÍNIA

3-9 JULIOL4t ESO

Accés a Formulari de Matricula EN LÍNIA

3-9 JULIOL

1r BACH (REPETIDORS)

Accés a Formulari de Matricula EN LÍNIA

3-9 JULIOL2n BACH

Accés a Formulari de Matricula EN LÍNIA