MATRICULACIÓ

L'alumnat de nou ingrés en el centre de 1r Batxillerat, 1r Grau Mitjà i 1r Grau superior sol·licitarà a Secretària les tres fulles del model 046 per a poder realitzar el pagament de les TAXES ADMINISTRATIVES que comporta la matrícula.

Aquest pagament es podrà realitzar en el banc i una vegada segellat per l'entitat bancària s'entregarà al tutor/a. O es pot realitzar en línia mitjançant targeta de crèdit en el següent enllaç:

https://pagtelgen.gva.es/pagtelgen-frontend/

,després el justificant de pagament s'enviarà per email a secretaria del centre 03006761.secretaria@edu.gva.es o es podrà entregar imprés al tutor/a.

També es realitzarà durant els pròxims dies el pagament del SEGUR ESCOLAR per a tot l'alumnat de l'institut excepte 1r i 2n ESO, que serà 1,12€ i que es pagarà en metàl·lic al tutor/a en la seua hora de tutoria.