TÍTOL

Per a realitzar el pagament  de les taxes,  per serveis administratius , a través del model 046 accedir a la següent adreça:

http://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=titulos,

Seleccionar en l’apartat de òrgan gestor: instituts d’Alacant, i en l’apartat de taxa: la que corresponga.

Pots imprimir el model 046 i pagar-lo en els bancs autoritzats que apareixen en l’imprés o PAGAR-LO PER INTERNET.

El justificant del pagament ens el remets  al correu 03006761.secretaria@edu.gva.es , ajunte una fotocòpia del DNI i el següent document emplenat SOL·LICITUD TÍTOLS

Pots passar a recollir-lo per la secretaria del Centro en horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.