ADMISSIÓ FP

ADMISSIÓ A FORMACIÓ PROFESSIONAL (BÀSICA, GRAU MITJÀ, GRAU SUPERIOR)

ENLLAÇ AL PORTAL D’ADMISSIÓ DE LA CONSELLERIA

Si necessites ajuda per a realitzar el tràmit, en l’IES La Mola podem ajudar-te en les següents franges horàries:

  • Dimarts 28 de maig: entre les 16h i les 18h.
  • Dijous 30 de maig: entre les 16h i les 18h.

– Generar un usuari i contrasenya i emplenar la instància.

– Haurà de presentar la sol·licitud el pare, mare o tutor/a legal de l’alumne o alumna per a el/la que se sol·licita plaça escolar, llevat que este/a siga major d’edat.

– Necessari obtindre la “clau d’admissió“, prèvia verificació  de la identitat de la persona sol·licitant. La clau d’admissió estarà composta per un identificador personal i una contrasenya. Per a obtindre-la:

  • Número DNI + Núm. Suport del DNI (es troba en la cara davantera del DNI, IDESP en els DNI antics)
  • Data de naixement.
  • Marcar la casella de comprovació de Ministeri de l’interior.

També es pot obtindre mitjançant mitjans electrònics de verificació d’identitat.

– S’aporta una declaració responsable que es reunixen els requisits d’accés als estudis. En el moment de la matrícula s’haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent.

– El sol·licitant  indicarà un correu electrònic personal en el qual rebre informació sobre l’evolució del procés.

Les persones que manquen de DNI, NIE o registre de ciutadania de la Unió Europea, o manquen de possibilitat d’accés a mitjans electrònics hauran d’acudir a qualsevol centre docent on tindrà a la seua disposició un ordinador amb connexió a internet.