Matrícula alumnat del Joanot curs 2024-2025

Estimades famílies d'alumnat que ja cursa estudis al Joanot (*),

Des de L'institut Joanot Martorell volem comunicar-vos algunes informacions a la preparació del pròxim curs 24-25.

1) La preferència d'assignatures (prematrícula) que el nostre alumnat vol cursar en el 24-25:

Durant el mes de maig, a través dels formularis telemàtics enviades per Web Família, l'alumnat va indicar les seues preferències. L'alumnat que no l'haja realitzat, podrà fer-la en un termini extraordinàri que s'obrirà el dia 15 de juny fins el dia 7 de juliol de 2024. No obstant, tindrà prioritat en l'assignació d'assignatures qui va emplenar el formulari dins del primer termini.

2) Lliurament de la documentació de matrícula en paper:

Durant les dos últimes setmanes de classe, els/les tutors/es repartiran un sobre de matrícula amb les instruccions que cal seguir. Aquest sobre es lliurarà amb la documentació sol·licitada el dia 27 de juny en la reunió final amb les famílies (al tutor/a). I tindrà la consideració de matrícula.

En el cas d'alguna malaltia crònica que necessite de coneixement per part de l'institut, i que encara no s'haja comunicat, s'han d'adreçar de forma presencial a la finestreta de la Secretaria del centre.

3) Actualització de dades:

Si hi ha hagut alguna modificació de dades personals a comunicar, pot actualitzar-la enviant un missatge des de Web Família a la Secretaria del centre.

(*)L'alumnat de 4t d'ESO que ha fet admissió per a cursar 1r de Batxillerat farà la matrícula per adminova.gva.es