Observatori Feminista

observatori feminista

L'OBSERVATORI FEMINISTA DE L'IES JOANOT MARTORELL

L'Observatori femininista de l'IES Joanot Martorell és un grup format per alumnes de tots els cursos que, junt amb el professorat de la Comissió d'Igualtat, treballem per la coeducació i la inclusió del alumnat al centre. Fem activitats que visibilitzten el paper de les dones en la societat i per a reivindicar el respecte per la diversitat d'identitat i de gènere.  Col·laborem en els tallers que es porten a terme per a concienciar contra la violència de gènere. En definitiva treballem amb la comunitat escolar per la convivència positiva.