FORMACIÓ PROFESSIONAL. ADMISSIÓ CURS 2023-24. INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT

Presentació de sol·licituds,

Del 22 al 30 de maig

---
Modificació del calendari

Més info a secretaria de centre

Assistència a l'admissió

  • Lloc: biblioteca
  • Horari:
    • 10.00-13.10h
    • 17.05-18.55h

Ja s’ha publicat la RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableix el calendari d’admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2023-2024