MODALITAT DE BATXILLERAT GENERAL AL COROMINES

Al Coromines tenim una nova modalitat de Batxillerat, es tracta del BATXILLERAT GENERAL.

És un Batxillerat més obert amb un itinerari formatiu generalista sense cap especialització.

Si creus que et pot interessar, està-te al cas perquè anirem informant de la implantació d'aquesta modalitat al centre.