Matrícula de Cicles Formatius.

El procés de matrícula és telemàtic.

L'alumnat depenent la situació en la qual es trobe ha de seleccionar la matrícula que li corresponga.
Per a realitzar la matrícula ha de tindre preparat:
             - en format pdf el dni, sip, llibre de família
             - la targeta bancària.

 

Situació de l'alumnat Dades Matrícula Enllaç
 

  • Alumnat que està cursant 1r d’un Cicle Formatiu Bàssica / Mig / Superior al nostre centre i promociona a 2n del mateix Cicle Formatiu
  • Alumnat que està cursant 1r d’un Cicle Formatiu Bàssica / Mig / Superior al nostre centre i no promociona a 2n
  • Alumnat que està cursant 2n d’un Cicle Formatiu Bàssica / Mig / Superior al nostre centre i no titula

 

del 23 de juny

fins al 2 de juliol  • Alumnat de NOU INGRÉS en algun cicle del centre.
del 20 de juliol

fins el 31 de juliol  • Alumnat de CFBàssica de nou ingrés.
del 13 de juliol

fins el 18 de juliol  • Matrícula al curs d'especialització Robòtica Col·laborativa.
del 6 de setembre

fins el 12 de setembre