Beques per al transport ESO. Curs 2023-2024

Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Periode de sol·licitud: OBERT (06-06-2023 – 25-07-2023)

Resolució: RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023, de la Conselleria d'Educación, Cultura i Esport, por la qual es convoquen ajudes individuales per al servici de transport escolar per al curs 2023-2024.

Requisit: Serà beneficiari de les ajudes individuals de transport, l'alumnat que complisca els requisits establits en la base segona de l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, (DOCV num 7553 de 22.06.2015) de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar, sempre que no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que estiga escolaritzat en algun dels nivells educatius següents:

- Educació Infantil de segon cicle

- Educació Primària

- Educació Secundària Obligatòria

- Educació Especial

Tramitació: 

  1. ALUMNES QUE EN EL CURS 2022-2023 JA VAN SOL·LICITAR L'AJUDA.

Entrar en l'aplicació Itaca Web Família i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d'ajuda.

Imprimir, signar i enviar-lo al mail:     secretaria@iesjaumeprimer.com

     2. ALUMNES NOUS (que no van sol·licitar ajuda)

Rellenar la sol·licitud, imprimir, signar i enviar amb la documentació acreditativa (certificat de distància, kilòmetres,... sol·licitat prèviament a l'Ajuntament) al mail: secretaria@iesjaumeprimer.com