Proves Homologades Nivell Basic A2 ANGLÉS-FRANCÉS

RESOLUCIÓ DE 17 DE GENER DE 2023, del Director General de Política Lingüistica i Gestió del Multilingüisme, de convocatòria de les proves homologades del nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL)  del curs 2022/2023  (publicado DOGV Nº9517/23-01-2023)

Requisits :

           – Estar matriculat/da a l´IES Jaume I
           – Tenir, al menys, 16 anys o cumplirlos durante l´any 2023

Nota : APTE o NO APTE// Permet l’obtenció del Certificat de Nivell A2

CALENDARI:

Enllaç: sol.licitud de participació en les provesDel 20 a 24 de febrer 2023
Enviar al mail : secretaria@iesjaumeprimer.com
Publicació de llistes definitives 27 – 28 de febrer
Exàmen d´anglés21 de març a les 11:00 h
Exàmen de francés22 de març a les 11:00 h