Concessió Subvencions Alumnat Formació Professional CURS 2021-2022.

Les persones beneficiàries de les ajudes ja poden realitzar el tràmit automatitzat d'alta de la domiciliació bancària en l'Administració de la Generalitat, per a efectuar l'ingrés de l'ajuda.

El procés es realitza a través del procediment PROPER en:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648